İKTİDARSIZLIKSertleşme Sorunu

Tanım:
Cinsel ilişki için gerekli olan isteğin ya da ereksiyonun olmaması veya sürdürülememesi halidir. Erkek, eşlerin her ikisinin de tatmin olmasını sağlayacak bir cinsel ilişkiyi başlatacak veya devam ettirecek penis sertliğini sağlayamaz.

Ereksiyon (sertleşme), cinsel heyecan veya uyarıya cevap olarak oluşan istemsiz bir olaydır. Herhangi bir cinsel uyarı, beyin, sinirler, kalp, kan damarları ve hormonların ortaklaşa etkisi sonucu, penise giden kan akımının artmasına neden olur. Yumuşak haldeki penisin kanla dolması, penisin büyüyüp sertleşmesiyle sonlanır. Penis 3 tane silindir şeklindeki yapıdan oluşur. Bunlardan 2 tanesi yanlarda ve üst tarafta, 1 tanesi de penisin alt tarafında, ortadadır. Bu altta-ortada olanın içinden idrar yolu geçer ve sertleşmeye katkısı pek fazla değildir. Diğer iki silindirin içine kan dolunca, penis cinsel ilişki için büyür, sertleşme olur ve dikleşir.

Erkeklerin % 60?ı yaşamları süresince kısa süreli veya kalıcı iktidarsızlık sorunuyla karşılaşır. Sertleşme sorunu erkeğin veya çiftin yaşamını olumsuz yönde etkiler ama sonuçları kişiden kişiye değişebilir. Bazıları bunu doğal bir süreç olarak kabul ederler. Partnerlerinden memnun değillerse veya ona önem vermiyorlarsa, hayatlarında başka heyecanlar varsa, ya da hiç heyecanları yoksa sertleşme sorunu onlar için çok da önemli olmayabilir. Daha genç yaşlarda veya hayatta daha aktif olan erkeklerde bu konu adeta odak noktası haline gelebilir. İşini dahası bütün hayatını aksatacak durumlara gelebilir. Depresyona hatta intihara kadar götürebilir.

İktidarsızlık, günümüzde tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. İleri yaşlardaki hastalarda bile, uygun tedaviyle olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Yeter ki bu sorundan yakınan erkekler bir üroloji uzmanına başvursun ve ona dertlerini açabilsin.

Nedenler:

  1. Organik yani fiziksel,
  2. Psikolojik veya ruhsal,
  3. İkisinin beraberce görüldüğü durumlar,
  4. Nedeni bilinemeyenler.

Sorunun temelinde, çoğunlukla organik bir neden bulunmaktadır.

Organik nedenleri 4'e ayırabiliriz
1. Nörolojik yani sinirsel iletim bozukluklarıyla ilgili problemler.
2. Penis dokusundaki anatomik bozukluklar veya hasarlar.
3. Hormonal problemler. Hormonal problemler beyindeki hipofiz bezinden ya da esas olarak testislerin salgıladığı erkeklik hormonu testosteronun düzeylerinden kaynaklanabilir.
4. Damar problemleri. Bunlar iki şekilde görülür. Kanın penise gelmesini zorlaştıracak atar-damar problemleri ve peniste birikmiş olan kanın sertleşmeyi sağlayamadan boşalmasına neden olan toplar-damar problemleri.

Organik Risk Faktörleri:
- Şeker hastalığı (diabet) yaşam boyu süren bir hastalıktır. Türkiye?de 2 milyon kadar bilinen şeker hastası ve 2 milyon kadar da gizli şeker hastasının olduğu sanılmaktadır. Yani toplumumuzun yaklaşık % 5?i şeker hastasıdır. Diabet nedeniyle oluşan sertleşme sorunu genellikle damarlarda ve sinirlerde meydana gelen yıpranma sonucu görülür. Organik nedenlerin % 33?ünde şeker hastalığı rol oynar.

Tedavi edilmeyen şeker hastalarında üroloji ile ilgili şu belirtiler görülebilir :
- Gündüz sık idrara çıkma ve gece çok idrara kalkma. (Kandaki fazla şekerin böbreklerden idrar yoluyla atılması için, vücuttan atılan su miktarı yani idrar çoğalır).
- Ağız kuruluğu ve çok su içme isteği. (İdrarla çok su atıldığı için vücuttaki sıvı oranı azalır).
- Kadınlarda vajinal kaşıntı ve mantar. (Kan şekerinin yüksek olması hem vücudun direncini azaltır hem de mayaların çoğalmasını sağlayacak uygun ortam hazırlar).
- Genital bölge ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma. (Şeker hastalığının sinirler üzerindeki hasarına bağlı olabilir).
- Mesane ve işeme fonksiyonunun bozulması. (İdrar zorluğu veya idrar kaçırma gibi).
- Halsizlik, güçsüzlük ve zayıflama.
- İktidarsızlık (impotans).
- Damar sertliği (ateroskleroz).
- Hipertansiyon.
- By-pass ameliyatı geçirilmesi / damar hastalıkları
- Böbrek yetmezliği ve diğer kronik hastalıklar.
- Sigara : Fazla miktarda tütün kullanılması birçok hastalığa neden olduğu gibi, iktidarsızlık da yapar. Çünkü sigara ayak parmağından beyine, akciğere, kalbe, penise kadar bütün damarlara hasar verebilen sistemik bir etki yapar.
- Alkol : Aşırı miktarda alkol alınması, erektil disfonksiyon nedenidir. Genellikle, az miktarda alkol cinsel isteği uyandırabilir. Ancak alkolün dozu arttıkça sertleşmeyi baskılayıcı bir rol belirgin hale gelmeye başlar.
- İlaçlar : Bazı tansiyon ve depresyon ilaçları ile uyuşturucular
- Kaza, yaralanma ve ameliyatlar veya komplikasyonları : Bunların sinir iletisini ve damarsal bütünlüğü bozanları en önemli yeri alır.
- Bazen peniste yerel problemler de organik kökenli olabilir. Peyronie hastalığı dediğimiz peniste plakların oluşması veya penisin içindeki silindir yapılarındaki kan haznelerinin problemleri.
- Ayrıca, penis özellikle ereksiyon halindeyken travmaya maruz kalırsa da ciddi problemler olabilir. Penis kırılabilir ve ameliyatla tamir edilmesi gerekir.
- İleri derecede bel fıtığı, omurilik yaralanmaları ve vücut travmalarına maruz kalanlar.
- Radyasyona maruz kalarak testisleri zarar görmüş kişiler.
- Yaş : İktidarsızlığın yaşlanmayla dolaylı bir ilgisi vardır. Vücutta her organda zaman geçtikçe bir miktar fonksiyon kaybı görülmesi doğaldır. Bundan dolayı yaşla ve zamanla ilgili bir ilişki vardır. 20 yaşındaki erkekle 25 yaşında erkeğin bile cinsel ilişkide, teorik olarak da olsa, performans farkı olur. Cinsel performans yaş ilerledikçe genelde giderek azalır. Tabii, her yaşı ilerleyen erkekte iktidarsızlık görülür veya hiçbir genç erkekte iktidarsızlık olmaz denemez.

Psikolojik Faktörler :
Sadece psikolojik/ruhsal problemden kaynaklanan sertleşme kusuru %15 oranındadır. Yani bütün sorun kişinin düşüncelerinde saklıdır. Bazen psikolojik faktörler, başlangıçta olmasa bile, sonradan da devreye girmekte ve probleme önemli oranda katkıda bulunmaktadır. Ruh yapısı daha tedirgin ve kırılgan olan kişiler diğerlerine oranla daha çok risk altındadır.

Cinsel bilgi eksikliği, cinsel tabular, toplum baskısı gibi insanın elinde olmayan nedenler belirgin rol oynamaktadır. Türkiye'deki cinsel eğitimin çok yetersiz olması sorunlara yol açmaktadır. Kadınlardan kaynaklanan sorunlar da ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Eşler arasındaki uyumsuzluk, bu konuda sorun oluşturabilir.

Psikolojik iktidarsızlığın başlıca kişisel nedenleri; heyecan, korku, utanma, moral bozukluğu, kızgınlık ve telaş gibi duygusal nedenlerdir. Eşinden (veya her zamanki partnerinden) başka bir partnerle cinsel ilişki sırasında suçluluk duygusu gelişmesi de sık görülür. Günümüzde özellikle genç erkeklerde yaşam zorluklarının yarattığı olumsuz durumlar da görülmektedir.

İlk denemelerde, "Performans Anksiyetesi" denilen ve "başarabilecek miyim?" korkusundan kaynaklanan tedirginlik olabilir.

Bir erkekte bir kez sertleşme problemi görüldüğünde, bunu hep yaşamak korkusu ile stres daha da artar ve psikolojik nedenli impotansa görülebilir. Bu durumda da, performans anksiyetesi söz konusu olabilir.
Ya da erkek, çok saygı veya hayranlık duyduğu, veya hep ulaşmak istediği bir kadınla cinsel ilişki kuramayabilir. Buna "Madonna Sendromu" yani kutsal kadın sendromu denir.

Stresin iktidarsızlığa etkisi 2 şekilde olabilir. Kronik stres durumunda hastaların, işle, eşle, hayatla ilgili problemleri yani depresyon hali ya da derin moral bozukluğu vardır. Anlık stres ise telaş, utanma, kızgınlık gibi faktörlerden kaynaklanır. Ayrıca, cinsellik uygun bir ortamda veya zamanda yaşanmazsa kadın veya erkekte sorunlar görülebilir.

Psikolojik veya organik nedenlerle olan erken boşalma sorunu da iktidarsızlığın nedenlerinden sayılabilir.

Cinsel istek düşüklüğü (libido kaybı), hormon bozukluklarından veya kullanılan bazı ilaçlardan özellikle sakinleştirici ilaçlardan kaynaklanabildiği gibi, psikolojik sorunlardan da kaynaklanabilir.

Tanı:
Aslında bir çok erkekteki iktidarsızlığın nedeni kolaylıkla ortaya konabilmektedir. Bir kere doğru tanı konduğunda da, gerekli ve başarılı tedavi kolaylıkla uygulanabilir. 

İktidarsızlığın tanısının konulmasında en önemli nokta, önce sorunun organik mi yoksa psikolojik mi olduğunu saptamaktır. Öncelikle basit testlerden başlanır ve hasta fiziksel muayeneye alınır. Bir takım reflekslerin kontrolü yapılır. Çünkü vücuttaki bazı refleksler ile penisin sinirleri arasında bağlantı vardır. Ardından hastadan kan alınır ve hormon tetkikleri yapılır. İleri nörolojik tetkikler yapılması gerekebilir. Gece uyurken penisin sertleşmesini kontrol eden bir cihaz kullanılabilir. Damarsal sorunların olup olmadığını tespiti için de testler yapılır. Penisin sertleşmesini sağlayacak ilaç çok küçük bir iğne ile penise uygulanır ve kan getiren damarlarının genişleyip genişlemediğine bakılır, penisteki kan basıncı ölçülür. Bu sırada penisin içinde kanın tutulup tutulamadığı ultrason ile kontrol edilir. Penisteki silindirlerden kaçak olup olmadığı tespit edilir. Yapılan tüm bu testlerin sonucunda organik bir neden bulunamazsa psikolojik olarak sorun olduğu düşünülür.

Tedavi:
Öncelikle, cinsel ilişki öncesinde ve sırasında, zihnen ve bedenen gevşemek, sakinleşmek önemlidir. İlişki öncesi az miktarda alkol alınması da rahatlamaya yardımcı olabilir. Ortam ve zaman, uygun ve rahat olmalıdır.
Hastanın çok ciddi psikolojik problemleri yoksa telkin yolu denenir. Hasta, durumun düzeleceğine ikna edilmeye çalışılır. Bu konuda yol gösterici önerilerde bulunulur. Ancak ciddi psikolojik sorunlar varsa erkeğin bir seks terapistine ve psikiatriste gitmesi önerilir. Eşin de bu tür tedavide olumlu ve aktif bir rol oynaması gereklidir.

Organik kökenli iktidarsızlıktaki tedavi yöntemleri özeti :
Danışmanlık
Kötü yaşama alışkanlıklarının ve mümkünse zararlı ilaçların değiştirilmesi
İlaçlar (hap, iğne, jel, hormon)
Vakum aletleri
Lokal (penise direkt uygulanan) tedaviler : enjeksiyon veya üretra içine
Penis ve kasık damarları ameliyatları
Penis dokusundaki Peyronie hastalığı gibi problemlerin ameliyatları
Penis protezi (mutluluk çubuğu)

Piyasada satılan sertleşmeyi sağlayan bazı ilaçlar vardır ama bunların dikkatli bir şekilde kullanımı gereklidir. Bazı önemli yan etkileri vardır. Özellikle bazı kalp ilaçları ile kullanılması, öldürücü bile olabilir. Dozu ve kullanılış şekli, hastanın durumuna göre, bir ürolog tarafından belirlendiğinde güvenlidirler. Günde bir kereden fazla alınmaları da zararlı olabilir.

Vakum Cihazı:
Fanus gibi bir cihazdır. Sönük haldeki penisin üzerine geçirilir. Negatif bir basınç yaratarak penisteki haznelerin genişlemesi ve böylece penis içine kan çekilmesi sonucu etki gösterir. Penis bu şekilde kanla dolar ve sertleşir. Bu tedavi metodu da pek çok hastanın cinsel ilişkiye girmesini sağlayabilir.

Küçük bir iğne ile penise sertleştirici ilaç verilebilir. İnsülin yapılan iğneler gibi uygulanması kolaydır. Hasta bu iğneyi kendi kendine yapabilir. Ayrıca otomatik enjektörler de var. Penise iğne uygulaması direkt olarak etki yapar. Genelde daha kısa süreli ama hızlı ve iyi bir sertleşme sağlar. Cinsel ilişkiden hemen önce yapılmalıdır. Günde en fazla bir kez uygulanmalıdır.

Ayrıca penisi sertleştirici bazı ilaçlar da, idrar yolunun ağzından penisin içine sıkılabilir.
Bu ilaçların ve yöntemlerin hiçbiri kalıcı bir tedavi sağlamaz. Ancak anlık ama etkili çözümler getirirler.

Penis Protezleri:
Son ama kesin çaredir. İktidarsızlık sorununu % 95 oranında çözer.
Ömür boyu tedavi sağlar ve geri dönüşü yoktur. Artık başka bir tedavi uygulanamaz. Gerçi buna gerek de kalmaz. Nadir durumlarda, protezlerde bir problem çıksa bile yenisi de aynı başarıyla yerleştirilebilir. Üretici firmalar tarafından protezlere ömür boyu garanti verilmektedir.

Penis protezlerinin 2 türü vardır. Bir tanesi eğilip bükülebilen ve devamlı olarak hafif bir sertlik hissedilenler. Bu tip protezleri daha çok ileri yaşta veya el becerisi çok iyi olmayan hastalar rahat kullanılabilirler. Diğer tip şişirilebilir protezler iki veya üç parçadan oluşurlar. Bir pompa mekanizmasıyla çalışırlar. Bu pompa torbanın içine, yumurtalıkların yanına yerleştirilen küçük bir parçadır.  Günümüzde, iki parçalılar en çok önerilen protez tipleridir. Bunlarda sönük durumda ve ereksiyon sırasında peniste protez olduğu pek farkedilmez.

Ameliyatın süresi kullanılacak protezin çeşidine göre değişir. Bükelebilir protezlerin ameliyat süresi 30-45 dakika arasındadır. Pompalı olan penis protezlerinin takılması ise biraz daha uzun sürer.

Her cins protez cinsel ilişki için gerekli sertliği sağlar. Farkları penis inik durumda olduğu zaman belirlidir. Hasta özellikle psikolojik olarak, penisin doğal durumuna yakın olmasını çok önemsiyorsa, şişirilebilir protezler daha uygundur. Şişirilebilir protezler, basit bükülebilir protezlerinin 3-4 katı fiyatınadır.

Penis protezinde yaş sınırı yoktur. Ciddi fiziksel sorunları olan ve başka bir çare bulunamayan 20 yaşındaki bir hastaya bile takılabileceği gibi, genel durumu iyi olan çok ileri yaştaki hastalara da takılabilir.


Penis Protezi

- Sertleşme sorununu çözer.
- Gerekli ve uygun durumda, her yaştaki hastaya takılabilir.
- Genel durumu seks için uygun olan her hastaya protez ameliyatı yapılmasında    sakınca yoktur.
- Hiçbir parçası dışardan görülmez ve tamamı vücut içindedir.
- 24 saat içinde işlem biter. Hasta evine döner.
- Ömür boyu kullanılır.
- Hasta orgazm olabilir.
- Meni boşalması olur.

Ameliyat :
- Protez, bir ameliyatla, penisin içine yerleştirilir.
- Hasta tarafından 4 - 6 hafta sonra kullanılabilir.
- Ameliyatın süresi kullanılacak protezin çeşidine göre değişir. Penil protez ameliyatlarının süresi, normal şartlarda, 40-120 dakika arasındadır.
- Hasta ameliyata girdiği gün veya ertesi gün hastaneden çıkar. Taburcu süresi için, vücut fonksiyonları (şeker hastalığı gibi) göz önüne alınır.
- Hastalara genel anestezi uygulanır. Bazen narkoz alamayacak durumda olan veya istemeyen hastalara lokal veya rejyonel anestezi uygulanır ve bu hastalar uyutulmaz.
- Penis protezi, penisin kan dolması gereken yerine yerleştirilir. Sonuçta, penisin kanla dolup büyüyen ve sertleşen durumu böylece protez ile sağlanır.
- Protezler, silikon alaşımı ve allerji yapmayan bir maddeden yapılmıştır. Ayrıca, bazılarının içinde sıvı veya hava, bazılarında ise özel gümüş tel vardır.
- Penis protezlerinin, her hastanın penis uzunluğu ve çapına göre değişen boyutları vardır.
Penis protezleri son ama kesin çaredir. İktidarsızlık sorununu % 95 oranında çözer.

Ömür boyu tedavi sağlar ve geri dönüşü yoktur. Artık başka bir tedavi uygulanamaz. Gerçi buna gerek de kalmaz. Nadir durumlarda, protezlerde bir problem çıksa bile yenisi de aynı başarıyla yerleştirilebilir. Üretici firmalar tarafından protezlere ömür boyu garanti verilmektedir. Bu nedenle protezi takan kişi ekstra bir durum olmadığı sürece ömür boyu kullanabiliyor.

Kimlere Takılır :
Penil protezler, diğer iktidarsızlık tedavilerinden yeterli sonuç alınamayan veya hastanın beklentilerinin karşılanamadığı durumlarda uygulanır. 

Penil protez takıldıktan sonraki cinsel hayatlarında hiçbir şekilde sertleşme sorunu yaşamayacaklar ve yaşlılık döneminde de performansları aynı şekilde sürecektir.

Protez Çeşitleri :

İki ana tip protez mevcuttur:

1."Bükülebilir" protezler,
2."Şişirilebilir" protezler.

Şişirilebilir protezler iki veya üç parçalı olabilir.

Her cins protez cinsel ilişki için gerekli sertliği sağlar. Farkları penis inik durumda olduğu zaman belirlidir.

Şişirilebilir protezler, inik ve yumuşak durumdayken, basit bir dokunmayla anlaşılması zordur. Sertleştiği durumlarda da, elle iyice incelemeden anlamak kolay değildir.

Hasta özellikle psikolojik olarak, penisin doğal durumuna yakın olmasını çok önemsiyorsa, şişirilebilir protezler daha uygundur. Şişirilebilir protezler, basit bükülebilir protezlerinin 3-4 katı fiyatınadır.

Ancak kişinin fiziksel durumu şişirebilir tipi uygulamaya yeterli olmayabilir. Örneğin elini rahat kullanamayan pompalı protezi şişiremez. Çok şişman bir kişi pompalı ve düğmeli protezi kullanamayabilir." Bükülebilir "  tip Penil Protez


2  parçalı  " Şişirilebilir "  tip Penil Protez


3  parçalı  " Şişirilebilir "  tip Penil Protez

Meni Boşalması :
Cinsel ilişki sırasında orgazm ve meninin boşalması normal bir şekilde gerçekleşir. Böylece hastalar hem doğal yoldan zevk alırlar, hem de spermin boşalması sağlanır. İstenirse, çocuk sahibi olabilirler.

Yaş :
Penis protezinde yaş sınırı yoktur. Ciddi fiziksel sorunları olan ve başka bir çare bulunamayan 18-20 yaşındaki bir hastaya bile takılabileceği gibi, genel durumu iyi olan çok ileri yaştaki hastalara da takılabilir.

Risk :
Enfeksiyon en önemli problem olabilir fakat ameliyat sonrası bakım ve koruyucu tedaviye dikkat edildiği sürece, genelde önemli bir sorun oluşmaz. Bünyesi çok hassas olanlarda, allerji olayına nadiren rastlanabilir.

Partner :
Ameliyatla penis içine yerleştirilen protez ve mekanizma tamamen cildin içinde olduğu için dışarıdan bakınca belli olmaz. Böylece hastanın eşi için itici bir görüntü oluşmaz.

Hatta, bazı tip protezler basit bir dokunmayla anlaşılamaz. Yine de eşinden gizli taktırmak isteyenlere, mecbur kalmadıkça, önerilmez.

Penil protez kullanımında, erkek için hiçbir hazırlık ve zorluk olmadan çiftlerin ilişkiye girmeleri mümkün olabilir. Ancak özellikle kadın için, ilişki öncesi romantik bir hazırlık dönemi yaşanması önerilir.

Bu tedavi sonucu hastalar, her zaman gençlik dönemine benzer kalitede sertleşmelere sahip olurlar. Cinsel ilişkiyi, sertleşme olup olmayacağı kaygısından uzak, başarıyla gerçekleştirebilirler. Bu durumda eşle daha rahat bir uyum sağlanacaktır.  

SONUÇ :
Penil protez ameliyatları çok sık yapılmaktadır ve sonuçları oldukça iyidir. Eşlerin mutluluğu da oldukça fazladır. Protez takılmasından korkulmamalıdır.

Sertleşme konusunda yaşanılan her türlü sorunda mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır ve aslında bu rahatsızlığın çok yaygın olduğu ve utanılacak bir durum olmadığı bilinmelidir.
Tedavi konusunda devamlı aşamalar yapılmakta ve her türlü sertleşme sorununun tedavisi mümkün olmaktadır.


Priapism

Uzun süre devam eden ağrılı penis ereksiyonudur. Kişi istese bile sertleşme sonlanmaz.

Cinsel ilişkiden sonra penisin inmemesi şeklinde olabileceği gibi, cinsel uyarılma ile ilgili bir durum olmadan da görülebilir.

4 saatten fazla sürerse, peniste birikmiş olan kanın mutlaka bir müdahale ile boşaltılması gerekir. Aksi halde kalıcı sertleşme bozukluğu oluşur.

Yenidoğan bebekler dahil her erkekte görülebilir. Birçok hastada neden saptanamaz. Çocuklarda bazı kan hastalıklarına ve nadiren tümörlere bağlı olarak görülür. En sık 5-10 yaşları arasında rastlanır. Erişkinlerde ise 20 ila 50 yaşları arasında daha fazla görülür. Sıklıkla ilaçlara bağlı olarak bazen de aşırı alkol tüketimi sonucu meydana gelir.


Peyronie Hastalığı

İlk olarak Fransız doktor Peyronie tarafından tarif edilen bu hastalık, penis içindeki haznelerin etrafını saran dokunun bir kısmında sertleşme ve plak oluşmasıdır. Ortalama 50 yaş civarında başlar.

Peyronie hastalığı daha sık ve daha değişik pozisyonlarda cinsel ilişkiye girenlerde daha çok rastlanır. Deyim yerindeyse " ihtiyar delikanlılar "da görülür.

Belirtiler :
- Ereksiyonla ağrı
- Peniste eğrilme
- Penis boyunda kısalma
- Peniste bir sertlik bölgesi (genelde üst tarafta)
- Sertleşme bozukluğu

Hastalık iki dönemden oluşur. Birinci dönem ağrılı ereksiyonların olabildiği ve penisin eğriliğinin arttığı dönemdir. İlk dönem genellikle 6 ila 18 ay sürer. Bu süre sonunda hastalık bazen düzelmeye doğru da gidebilir. İkinci dönemde ise hastalığın durumu belli olmuştur. Artık penisin durum pek değişmez.

Tedavi :
Pek çok hastada önemli bir problemin olmadığının anlatılması yeterli ve gereklidir.

Ağızdan alınan bazı ilaçlar veya penisteki plak içine iğne ile ilaç uygulaması denenebilir. Bazı hastalarda cerrahi müdahale ile peniste düzeltme gerekir. Ameliyat için ortalama 1 yıl beklenir. Bu sürede hastalığın ilerlemesi (veya gerilemesi) tamamlanır.


Cinsel Bozukluklar / Seksüel Disfonksiyon

Erkeklerde görülen cinsel fonksiyon bozuklukları, psikolojik veya organik / fonksiyonel nedenlere bağlıdır. Zararlı maddeler ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da neden olabilirler.

- Libido Kaybı Cinsel istek azalması / yokluğu
- Ereksiyon Bozuklukları (İktidarsızlık)
- Meni Boşalması (Ejakülasyon) Bozuklukları
- Erken Boşalma
- Geç Boşalma / Zor Boşalma : Genellikle konsantrasyon kaybından olur. Bazı
ilaçlar, fazla alkol alımı da nedenler arasında olabilir.
- Hiç Boşalamama (Anejakülasyon) : Omurilik zedelenmelerinden sonra ve multiple skleroz, şeker hastalığı gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklarda görülebilir. Nadiren de olsa, prostatta meni üretiminin olmadığı durumlarda da boşalma gerçekleşmeyebilir.
- Retrograd Ejakülasyon (Geriye Boşalma) : Meninin penisten dışarı değil de, idrar torbasına doğru geri akmasıdır. Özellikle prostat ameliyatları sonrası görülür. Bazı fonksiyonel nedenleri de olabilir.
- Orgazm Bozuklukları
- Orgazm Olamama (Anorgazmi)
- Ağrılı / Acılı Orgazm ( Menide Yanma)
- Priapism
- Penisin cinsel istek ile ilgisiz olarak, anormal, uzun süren ve ağrılı ereksiyonudur.
- Uzun süre penisin bu durumda kalması peniste hasara neden olur. Acilen tedavi gerekir.


Penis Kırılması

Penis kırılması, sertleşmiş haldeki penisin bir travmaya maruz kalması ile olur. Penisin sertleşmesini sağlayan dokuda yırtılma oluşur. En sık rastlanan durum, cinsel ilişki sırasında kadının üstte olduğu pozisyonda penisin vaginadan çıkmasıdır.

Kırılma nedeniyle peniste şişme, morarma ve ağrı görülebilir. Bazen idrar yolunda da hasar oluşabilir.

Bazı hastalarda cerrahi müdahale gerekmez. Nadir hastalarda sertleşme bozukluğu, ağrılı ereksiyon veya peniste şekil bozukluğu oluşabilir. Çok büyük olmayan yırtıklar dışında, yırtığın dikilmesi tercih edilir. Bu ameliyatın bir an önce yapılması tedavinin sonuçlarını olumlu yönde etkiler.


Erken Boşalma

Giriş:
Erken boşalma, erkek cinsel işlev bozuklukları içinde en sık görülenidir. Öncelikle bilinmesi gereken, birçok erkeğin yaşamlarının kısa bir döneminde de olsa, az sayıda da olsa, bu sorunu yaşadığıdır. Böyle bir problem karşısında, özellikle moral bozukluğu yaşanması, giderek sertleşme bozukluğu dahil cinsel hayatta olumsuzluklara yol açabilir. Sorunu çözmek için bir uzmana danışmak yararlı olacaktır. Bu durumu kontrol altına almak için, partnerin yardımı da gerekebilir.

Pek çok erkek, cinsel yaşamlarının başlangıcında kurdukları cinsel ilişkilerde, özellikle para karşılığı kurulan ilişkilerde kısıtlı sürede, çabuk boşalmaya özendirilir. Çok az genç erkeğin düzenli bir cinsel yaşamı ve boşalma denetiminin öğrenilmesi için uygun bir ortamı olabilir. Uygunsuz koşullar, erkekte erken boşalma problemine yol açabilir. Genellikle erkeğin yaşı ilerleyip, cinsel deneyimi arttıkça, boşalma denetimi kendiliğinden kazanılır.

Bazı erkekler cinsel yaşamlarının ilk başlangıcında daha erken boşalırken gittikçe boşalmayı kontrol ettiklerini ve daha geç boşalmaya başladıklarını, ancak aniden erken boşalmanın bir sorun olarak karşılarına çıktığını belirtmektedir. Bir kısmı ise başlangıçtan beri hep çabuk boşalmaktan şikayet etmektedir.

Tanım:
Erken boşalma, erkeğin cinsel tepkileri normal olan bir eşi tatmin edemeden (orgazm) önce menisinin boşalmasıdır (ejakulasyon). Ancak burada önemli olan, erkeğin ne kadar sürede boşaldığından çok, boşalmanın istediği zamanda olup olmadığıdır. Yaklaşık % 25 oranında görülür.

Erkekte orgazm ve boşalma penis vajinaya girdikten 2-3 dakika sonra olmaktadır. Oysa kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma penis vajinaya girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın sadece penisin vajinaya girmesi ile orgazma ulaşamaz diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Kadınların yaklaşık % 10 u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Bu konuda psikolojik veya ilaç desteği yardımcı olabilir.

Nedenler:
Erken boşalmada birçok faktör rol oynar. Uzun süredir veya hiç cinsel ilişkide bulunmamış olmak, cinsel heyecanı yüksek ve biraz heyecanlı veya tedirgin olmak, bir şekilde hızlı bir cinsel birleşme yaşanması ile erken boşalma riski yükselir. Ayrıca nerede ilişkiye girildiği de çok önemlidir. Rahat olmayan bir ortamda, ilişkiyi aceleye getirilirse erken boşalma olasılığı artar.

Diğer nedenler arasında ise suçluluk duygusu, hastalık kapma korkusu, gebe bırakma tedirginliği, cinsel eğitimsizlik, aşırı isteğin getirdiği şiddetli arzu gibi psikolojik faktörler sayılabilir.

Doğum kontrolu amacıyla dışarı boşalma da, erken boşalmayı tetikleyebilir. Bazen prostat iltihapları (prostatit) gibi cinsel organ rahatsızlıkları da önemli rol oynamaktadır.

Masturbasyon (elle doyum), genellikle kısa zamanda boşalma sağlama amacına yöneliktir.
Tek cinsel etkinliği masturbasyon olan bir erkekte erken boşalmadan söz edilemez. Aşırı sıklıkla masturbasyon, bazı cinsel bozukluklara yol açabilir.

Tedavi:
Erken boşalma, eşlerin biri veya her ikisi için de cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.
Problemin ilaçla tedavisi mümkün olabilir. Ancak esas olan, erkeğin boşalmasını kontrol edebilmeyi öğrenmesidir. Nedenin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, düzenli aralıklarla cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Boşalmayı kontrol etmek için öncelikle cinsel heyecanı yatıştırmak ve sakinleşmek gelir.
Esas büyük cinsel organın, iki bacak arasında değil de iki kulak arasında yer aldığı sözü, pek yanlış sayılmaz.

Krem veya spreyler lokal uyuşturucu etkisi ile boşalmayı geciktirmekten çok penisin duyarlığını azalttığı için, temastan duyulan cinsel zevki azaltmaktadır. Bu lokal uyuşturucu maddeler cinsel birleşme esnasında vajina duvarından emilerek bu dokuların hassasiyetini azalttıklarından, kadının orgazm olmasında gecikmeye yol açmakta ve sorunu adeta pekiştirmektedir. Bu yüzden bu tür sprey ve kremler tıbbi pratikte çok yaygın kullanım alanı bulmamaktadır.

Erken boşalmayı engellemek için bazı haplar kullanılabilir. Bir üroloji uzmanının gerekli muayene ve tetkikleri sonrası, bu ilaçların dozlarının kişiye göre uyarlanması gereklidir.

Prezervatif kullanımı, penisteki duyarlılığı ve aşırı uyarılmayı azaltabildiğinden, ayrıca bebelik korkusunun ve cinsel hastalık tedirginliğinin olmaması da, bir oranda yardımcı olabilir.
Cinsel ilişki sırasında, partnerin konsantrasyonunu bozmadan, başka şeyler düşünmek veya dikkati cinsellik üzerinde yoğunlaştırmamak yararlı olabilir. Derin nefesler alıp sakinleşmeye çalışmak bir oranda çözüm getirebilir.
İlişki öncesinde ve sırasında, zihnen ve bedenen gevşemek, sakinleşmek önemlidir. İlişki öncesi az miktarda alkol alınması da rahatlamaya yardımcı olabilir. Ortam ve zaman, uygun ve rahat olmalıdır.

Tüm bunlar haricinde, partnerin yardımıyla uygulanabilecek bazı metodlar vardır:

- Sıkıştırma Tekniği: Boşalma çok yaklaştığı anda penisin başı, sertliğin bir kısmı kayboluncaya dek sıkılır.

- Dur-Başla Tekniği : Bu teknikte 3 kez ardı ardına boşalma olasıya kadar erkek uyarılır, ancak boşalma olmadan hemen önce cinsel uyarı kesilir. Dördüncü denemede ise boşalmaya izin verilir. Haftada birkaç kere, erkek boşalmasını kontrol edene dek tekrarlanır.

- Cinsel Pozisyon : Daha sonraki aşamalarda kadının üstte olduğu ve erkeğin çok hareketli olmadığı pozisyonlarda kontrol daha kolay olur. Erkeğin üstte olduğu klasik cinsel birleşme pozisyonu boşalmanın geciktirilmesi için elverişli bir pozisyon değildir.

- Psikolojik Tedavi : Erken boşalmanın belirgin veya örtülü ruhsal bozukluktan kaynaklandığı durumlarda uygulanabilir. Bu durumlarda, partnerin yardımı ile iyi niyetli ve sabırlı yaklaşımı şarttır.


Yaşlılıkta Cinsel Hayat

Seksin yaşı var mıdır?

Hayır. Her yaşta ve genel vücut performansına uygun olmak kaydıyla seks yapılabilir.

Prostat ameliyatından sonra erkeğin cinsel hayatı biter mi?

Hayır. Cinsel yaşam ameliyattan önceki gibi devam edebilir. Ameliyattan sonra, erkeklerin sadece çocuk sahibi olması mümkün değildir.

Andropozda seks isteği her zaman azalır mı?

Hayır. Böyle kesin bir şey söylenemez. Belki biraz performans azalması görülür ama andropoz, menopoz kadar belirgin çizgilere sahip değildir.

İleri yaşlarda da çiftler seks yapmalı mı?

Evet. Yalnız dikkat edilmesi gereken nokta, sağlık sorunu yaratacak kadar sınırların zorlanmamasıdır.

İleri yaşta cinsel hayatını hareketlendirmek için yardımcı vitamin ya da seks gücünü artırıcı ilaçlar alınabilir mi?

Bu tür ilaçlar tedavi edilmesi gereken bir hastalık veya gerekli bir durum varsa rahatlıkla ve güvenle kullanılır.

Anti-aging'in seks hayatının bir etkisi var mı?

Az da olsa olumlu bir etki beklenebilir. Bunun nedeni de genellikle insanın kendini daha iyi hissetmesi sonucu olan, psikolojik açıdan olumlu bir etkidir.

Doğrusu ne kadar sürelerle seks yapmaktır?

Seks yapmanın belli bir doğru süresi yoktur. Bu kişiden kişiye, çiftten çifte değişir. Cinsel olarak en aktif zamanlarda, haftada ortalama 2 ila 5 kez arası seks yapma olağan sayılabilir. Zaman ilerledikçe daha seyrekleşmesi ve ayda 2-3'e kadar düşmesi normaldir.

Seks hayatının aktif olması yaşam süresini uzatır mı?

Seks hayatının aktif olması, insanın sağlıklı olduğunun göstergelerinden biridir. Yani durum aslında tam tersidir. Sağlıklı insanlar daha uzun yaşarlar ve genelde seks yaşamları da daha aktiftir.
DOÇ. DR. DENİZ ERSEV'in
Özgeçmişi İçin Lütfen

Tıklayın...


ŞİKAYETLER / BELİRTİLER

Bel Ağrısı
Yumurtalıkta Şişlik ve Ağrı
Erken Boşalma
İdrarda Kan
Menide Kan

SIKÇA SORULAN SORULAR


Hastalıklar ve tedavi yöntemleriyle ilgili merak edilenler...


Prostatit
İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)
Bel Soğukluğu ve Üretrit
U-P Darlık
Böbrek Taşları
Ameliyatsız Mikrodalga Prostat Tedavisi
Yaşlılıkta Cinsel Hayat


VİDEOLARDoç. Dr. Deniz Ersev'in
katıldığı programlar...

İletişim


     

DOÇ. DR. DENİZ ERSEV'in
Özgeçmişi İçin Lütfen

Tıklayın...


ŞİKAYETLER / BELİRTİLER

Bel Ağrısı
Yumurtalıkta Şişlik ve Ağrı
Erken Boşalma
İdrarda Kan
Menide Kan

SIKÇA SORULAN SORULAR


Hastalıklar ve tedavi yöntemleriyle ilgili merak edilenler...


Prostatit
İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)
Bel Soğukluğu ve Üretrit
U-P Darlık
Böbrek Taşları
Ameliyatsız Mikrodalga Prostat Tedavisi
Yaşlılıkta Cinsel Hayat


VİDEOLARDoç. Dr. Deniz Ersev'in
katıldığı programlar...

İletişim


 

İKTİDARSIZLIKSertleşme Sorunu

Tanım:
Cinsel ilişki için gerekli olan isteğin ya da ereksiyonun olmaması veya sürdürülememesi halidir. Erkek, eşlerin her ikisinin de tatmin olmasını sağlayacak bir cinsel ilişkiyi başlatacak veya devam ettirecek penis sertliğini sağlayamaz.

Ereksiyon (sertleşme), cinsel heyecan veya uyarıya cevap olarak oluşan istemsiz bir olaydır. Herhangi bir cinsel uyarı, beyin, sinirler, kalp, kan damarları ve hormonların ortaklaşa etkisi sonucu, penise giden kan akımının artmasına neden olur. Yumuşak haldeki penisin kanla dolması, penisin büyüyüp sertleşmesiyle sonlanır. Penis 3 tane silindir şeklindeki yapıdan oluşur. Bunlardan 2 tanesi yanlarda ve üst tarafta, 1 tanesi de penisin alt tarafında, ortadadır. Bu altta-ortada olanın içinden idrar yolu geçer ve sertleşmeye katkısı pek fazla değildir. Diğer iki silindirin içine kan dolunca, penis cinsel ilişki için büyür, sertleşme olur ve dikleşir.

Erkeklerin % 60?ı yaşamları süresince kısa süreli veya kalıcı iktidarsızlık sorunuyla karşılaşır. Sertleşme sorunu erkeğin veya çiftin yaşamını olumsuz yönde etkiler ama sonuçları kişiden kişiye değişebilir. Bazıları bunu doğal bir süreç olarak kabul ederler. Partnerlerinden memnun değillerse veya ona önem vermiyorlarsa, hayatlarında başka heyecanlar varsa, ya da hiç heyecanları yoksa sertleşme sorunu onlar için çok da önemli olmayabilir. Daha genç yaşlarda veya hayatta daha aktif olan erkeklerde bu konu adeta odak noktası haline gelebilir. İşini dahası bütün hayatını aksatacak durumlara gelebilir. Depresyona hatta intihara kadar götürebilir.

İktidarsızlık, günümüzde tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. İleri yaşlardaki hastalarda bile, uygun tedaviyle olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Yeter ki bu sorundan yakınan erkekler bir üroloji uzmanına başvursun ve ona dertlerini açabilsin.

Nedenler:

  1. Organik yani fiziksel,
  2. Psikolojik veya ruhsal,
  3. İkisinin beraberce görüldüğü durumlar,
  4. Nedeni bilinemeyenler.

Sorunun temelinde, çoğunlukla organik bir neden bulunmaktadır.

Organik nedenleri 4'e ayırabiliriz
1. Nörolojik yani sinirsel iletim bozukluklarıyla ilgili problemler.
2. Penis dokusundaki anatomik bozukluklar veya hasarlar.
3. Hormonal problemler. Hormonal problemler beyindeki hipofiz bezinden ya da esas olarak testislerin salgıladığı erkeklik hormonu testosteronun düzeylerinden kaynaklanabilir.
4. Damar problemleri. Bunlar iki şekilde görülür. Kanın penise gelmesini zorlaştıracak atar-damar problemleri ve peniste birikmiş olan kanın sertleşmeyi sağlayamadan boşalmasına neden olan toplar-damar problemleri.

Organik Risk Faktörleri:
- Şeker hastalığı (diabet) yaşam boyu süren bir hastalıktır. Türkiye?de 2 milyon kadar bilinen şeker hastası ve 2 milyon kadar da gizli şeker hastasının olduğu sanılmaktadır. Yani toplumumuzun yaklaşık % 5?i şeker hastasıdır. Diabet nedeniyle oluşan sertleşme sorunu genellikle damarlarda ve sinirlerde meydana gelen yıpranma sonucu görülür. Organik nedenlerin % 33?ünde şeker hastalığı rol oynar.

Tedavi edilmeyen şeker hastalarında üroloji ile ilgili şu belirtiler görülebilir :
- Gündüz sık idrara çıkma ve gece çok idrara kalkma. (Kandaki fazla şekerin böbreklerden idrar yoluyla atılması için, vücuttan atılan su miktarı yani idrar çoğalır).
- Ağız kuruluğu ve çok su içme isteği. (İdrarla çok su atıldığı için vücuttaki sıvı oranı azalır).
- Kadınlarda vajinal kaşıntı ve mantar. (Kan şekerinin yüksek olması hem vücudun direncini azaltır hem de mayaların çoğalmasını sağlayacak uygun ortam hazırlar).
- Genital bölge ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma. (Şeker hastalığının sinirler üzerindeki hasarına bağlı olabilir).
- Mesane ve işeme fonksiyonunun bozulması. (İdrar zorluğu veya idrar kaçırma gibi).
- Halsizlik, güçsüzlük ve zayıflama.
- İktidarsızlık (impotans).
- Damar sertliği (ateroskleroz).
- Hipertansiyon.
- By-pass ameliyatı geçirilmesi / damar hastalıkları
- Böbrek yetmezliği ve diğer kronik hastalıklar.
- Sigara : Fazla miktarda tütün kullanılması birçok hastalığa neden olduğu gibi, iktidarsızlık da yapar. Çünkü sigara ayak parmağından beyine, akciğere, kalbe, penise kadar bütün damarlara hasar verebilen sistemik bir etki yapar.
- Alkol : Aşırı miktarda alkol alınması, erektil disfonksiyon nedenidir. Genellikle, az miktarda alkol cinsel isteği uyandırabilir. Ancak alkolün dozu arttıkça sertleşmeyi baskılayıcı bir rol belirgin hale gelmeye başlar.
- İlaçlar : Bazı tansiyon ve depresyon ilaçları ile uyuşturucular
- Kaza, yaralanma ve ameliyatlar veya komplikasyonları : Bunların sinir iletisini ve damarsal bütünlüğü bozanları en önemli yeri alır.
- Bazen peniste yerel problemler de organik kökenli olabilir. Peyronie hastalığı dediğimiz peniste plakların oluşması veya penisin içindeki silindir yapılarındaki kan haznelerinin problemleri.
- Ayrıca, penis özellikle ereksiyon halindeyken travmaya maruz kalırsa da ciddi problemler olabilir. Penis kırılabilir ve ameliyatla tamir edilmesi gerekir.
- İleri derecede bel fıtığı, omurilik yaralanmaları ve vücut travmalarına maruz kalanlar.
- Radyasyona maruz kalarak testisleri zarar görmüş kişiler.
- Yaş : İktidarsızlığın yaşlanmayla dolaylı bir ilgisi vardır. Vücutta her organda zaman geçtikçe bir miktar fonksiyon kaybı görülmesi doğaldır. Bundan dolayı yaşla ve zamanla ilgili bir ilişki vardır. 20 yaşındaki erkekle 25 yaşında erkeğin bile cinsel ilişkide, teorik olarak da olsa, performans farkı olur. Cinsel performans yaş ilerledikçe genelde giderek azalır. Tabii, her yaşı ilerleyen erkekte iktidarsızlık görülür veya hiçbir genç erkekte iktidarsızlık olmaz denemez.

Psikolojik Faktörler :
Sadece psikolojik/ruhsal problemden kaynaklanan sertleşme kusuru %15 oranındadır. Yani bütün sorun kişinin düşüncelerinde saklıdır. Bazen psikolojik faktörler, başlangıçta olmasa bile, sonradan da devreye girmekte ve probleme önemli oranda katkıda bulunmaktadır. Ruh yapısı daha tedirgin ve kırılgan olan kişiler diğerlerine oranla daha çok risk altındadır.

Cinsel bilgi eksikliği, cinsel tabular, toplum baskısı gibi insanın elinde olmayan nedenler belirgin rol oynamaktadır. Türkiye'deki cinsel eğitimin çok yetersiz olması sorunlara yol açmaktadır. Kadınlardan kaynaklanan sorunlar da ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Eşler arasındaki uyumsuzluk, bu konuda sorun oluşturabilir.

Psikolojik iktidarsızlığın başlıca kişisel nedenleri; heyecan, korku, utanma, moral bozukluğu, kızgınlık ve telaş gibi duygusal nedenlerdir. Eşinden (veya her zamanki partnerinden) başka bir partnerle cinsel ilişki sırasında suçluluk duygusu gelişmesi de sık görülür. Günümüzde özellikle genç erkeklerde yaşam zorluklarının yarattığı olumsuz durumlar da görülmektedir.

İlk denemelerde, "Performans Anksiyetesi" denilen ve "başarabilecek miyim?" korkusundan kaynaklanan tedirginlik olabilir.

Bir erkekte bir kez sertleşme problemi görüldüğünde, bunu hep yaşamak korkusu ile stres daha da artar ve psikolojik nedenli impotansa görülebilir. Bu durumda da, performans anksiyetesi söz konusu olabilir.
Ya da erkek, çok saygı veya hayranlık duyduğu, veya hep ulaşmak istediği bir kadınla cinsel ilişki kuramayabilir. Buna "Madonna Sendromu" yani kutsal kadın sendromu denir.

Stresin iktidarsızlığa etkisi 2 şekilde olabilir. Kronik stres durumunda hastaların, işle, eşle, hayatla ilgili problemleri yani depresyon hali ya da derin moral bozukluğu vardır. Anlık stres ise telaş, utanma, kızgınlık gibi faktörlerden kaynaklanır. Ayrıca, cinsellik uygun bir ortamda veya zamanda yaşanmazsa kadın veya erkekte sorunlar görülebilir.

Psikolojik veya organik nedenlerle olan erken boşalma sorunu da iktidarsızlığın nedenlerinden sayılabilir.

Cinsel istek düşüklüğü (libido kaybı), hormon bozukluklarından veya kullanılan bazı ilaçlardan özellikle sakinleştirici ilaçlardan kaynaklanabildiği gibi, psikolojik sorunlardan da kaynaklanabilir.

Tanı:
Aslında bir çok erkekteki iktidarsızlığın nedeni kolaylıkla ortaya konabilmektedir. Bir kere doğru tanı konduğunda da, gerekli ve başarılı tedavi kolaylıkla uygulanabilir. 

İktidarsızlığın tanısının konulmasında en önemli nokta, önce sorunun organik mi yoksa psikolojik mi olduğunu saptamaktır. Öncelikle basit testlerden başlanır ve hasta fiziksel muayeneye alınır. Bir takım reflekslerin kontrolü yapılır. Çünkü vücuttaki bazı refleksler ile penisin sinirleri arasında bağlantı vardır. Ardından hastadan kan alınır ve hormon tetkikleri yapılır. İleri nörolojik tetkikler yapılması gerekebilir. Gece uyurken penisin sertleşmesini kontrol eden bir cihaz kullanılabilir. Damarsal sorunların olup olmadığını tespiti için de testler yapılır. Penisin sertleşmesini sağlayacak ilaç çok küçük bir iğne ile penise uygulanır ve kan getiren damarlarının genişleyip genişlemediğine bakılır, penisteki kan basıncı ölçülür. Bu sırada penisin içinde kanın tutulup tutulamadığı ultrason ile kontrol edilir. Penisteki silindirlerden kaçak olup olmadığı tespit edilir. Yapılan tüm bu testlerin sonucunda organik bir neden bulunamazsa psikolojik olarak sorun olduğu düşünülür.

Tedavi:
Öncelikle, cinsel ilişki öncesinde ve sırasında, zihnen ve bedenen gevşemek, sakinleşmek önemlidir. İlişki öncesi az miktarda alkol alınması da rahatlamaya yardımcı olabilir. Ortam ve zaman, uygun ve rahat olmalıdır.
Hastanın çok ciddi psikolojik problemleri yoksa telkin yolu denenir. Hasta, durumun düzeleceğine ikna edilmeye çalışılır. Bu konuda yol gösterici önerilerde bulunulur. Ancak ciddi psikolojik sorunlar varsa erkeğin bir seks terapistine ve psikiatriste gitmesi önerilir. Eşin de bu tür tedavide olumlu ve aktif bir rol oynaması gereklidir.

Organik kökenli iktidarsızlıktaki tedavi yöntemleri özeti :
Danışmanlık
Kötü yaşama alışkanlıklarının ve mümkünse zararlı ilaçların değiştirilmesi
İlaçlar (hap, iğne, jel, hormon)
Vakum aletleri
Lokal (penise direkt uygulanan) tedaviler : enjeksiyon veya üretra içine
Penis ve kasık damarları ameliyatları
Penis dokusundaki Peyronie hastalığı gibi problemlerin ameliyatları
Penis protezi (mutluluk çubuğu)

Piyasada satılan sertleşmeyi sağlayan bazı ilaçlar vardır ama bunların dikkatli bir şekilde kullanımı gereklidir. Bazı önemli yan etkileri vardır. Özellikle bazı kalp ilaçları ile kullanılması, öldürücü bile olabilir. Dozu ve kullanılış şekli, hastanın durumuna göre, bir ürolog tarafından belirlendiğinde güvenlidirler. Günde bir kereden fazla alınmaları da zararlı olabilir.

Vakum Cihazı:
Fanus gibi bir cihazdır. Sönük haldeki penisin üzerine geçirilir. Negatif bir basınç yaratarak penisteki haznelerin genişlemesi ve böylece penis içine kan çekilmesi sonucu etki gösterir. Penis bu şekilde kanla dolar ve sertleşir. Bu tedavi metodu da pek çok hastanın cinsel ilişkiye girmesini sağlayabilir.

Küçük bir iğne ile penise sertleştirici ilaç verilebilir. İnsülin yapılan iğneler gibi uygulanması kolaydır. Hasta bu iğneyi kendi kendine yapabilir. Ayrıca otomatik enjektörler de var. Penise iğne uygulaması direkt olarak etki yapar. Genelde daha kısa süreli ama hızlı ve iyi bir sertleşme sağlar. Cinsel ilişkiden hemen önce yapılmalıdır. Günde en fazla bir kez uygulanmalıdır.

Ayrıca penisi sertleştirici bazı ilaçlar da, idrar yolunun ağzından penisin içine sıkılabilir.
Bu ilaçların ve yöntemlerin hiçbiri kalıcı bir tedavi sağlamaz. Ancak anlık ama etkili çözümler getirirler.

Penis Protezleri:
Son ama kesin çaredir. İktidarsızlık sorununu % 95 oranında çözer.
Ömür boyu tedavi sağlar ve geri dönüşü yoktur. Artık başka bir tedavi uygulanamaz. Gerçi buna gerek de kalmaz. Nadir durumlarda, protezlerde bir problem çıksa bile yenisi de aynı başarıyla yerleştirilebilir. Üretici firmalar tarafından protezlere ömür boyu garanti verilmektedir.

Penis protezlerinin 2 türü vardır. Bir tanesi eğilip bükülebilen ve devamlı olarak hafif bir sertlik hissedilenler. Bu tip protezleri daha çok ileri yaşta veya el becerisi çok iyi olmayan hastalar rahat kullanılabilirler. Diğer tip şişirilebilir protezler iki veya üç parçadan oluşurlar. Bir pompa mekanizmasıyla çalışırlar. Bu pompa torbanın içine, yumurtalıkların yanına yerleştirilen küçük bir parçadır.  Günümüzde, iki parçalılar en çok önerilen protez tipleridir. Bunlarda sönük durumda ve ereksiyon sırasında peniste protez olduğu pek farkedilmez.

Ameliyatın süresi kullanılacak protezin çeşidine göre değişir. Bükelebilir protezlerin ameliyat süresi 30-45 dakika arasındadır. Pompalı olan penis protezlerinin takılması ise biraz daha uzun sürer.

Her cins protez cinsel ilişki için gerekli sertliği sağlar. Farkları penis inik durumda olduğu zaman belirlidir. Hasta özellikle psikolojik olarak, penisin doğal durumuna yakın olmasını çok önemsiyorsa, şişirilebilir protezler daha uygundur. Şişirilebilir protezler, basit bükülebilir protezlerinin 3-4 katı fiyatınadır.

Penis protezinde yaş sınırı yoktur. Ciddi fiziksel sorunları olan ve başka bir çare bulunamayan 20 yaşındaki bir hastaya bile takılabileceği gibi, genel durumu iyi olan çok ileri yaştaki hastalara da takılabilir.


Penis Protezi

- Sertleşme sorununu çözer.
- Gerekli ve uygun durumda, her yaştaki hastaya takılabilir.
- Genel durumu seks için uygun olan her hastaya protez ameliyatı yapılmasında    sakınca yoktur.
- Hiçbir parçası dışardan görülmez ve tamamı vücut içindedir.
- 24 saat içinde işlem biter. Hasta evine döner.
- Ömür boyu kullanılır.
- Hasta orgazm olabilir.
- Meni boşalması olur.

Ameliyat :
- Protez, bir ameliyatla, penisin içine yerleştirilir.
- Hasta tarafından 4 - 6 hafta sonra kullanılabilir.
- Ameliyatın süresi kullanılacak protezin çeşidine göre değişir. Penil protez ameliyatlarının süresi, normal şartlarda, 40-120 dakika arasındadır.
- Hasta ameliyata girdiği gün veya ertesi gün hastaneden çıkar. Taburcu süresi için, vücut fonksiyonları (şeker hastalığı gibi) göz önüne alınır.
- Hastalara genel anestezi uygulanır. Bazen narkoz alamayacak durumda olan veya istemeyen hastalara lokal veya rejyonel anestezi uygulanır ve bu hastalar uyutulmaz.
- Penis protezi, penisin kan dolması gereken yerine yerleştirilir. Sonuçta, penisin kanla dolup büyüyen ve sertleşen durumu böylece protez ile sağlanır.
- Protezler, silikon alaşımı ve allerji yapmayan bir maddeden yapılmıştır. Ayrıca, bazılarının içinde sıvı veya hava, bazılarında ise özel gümüş tel vardır.
- Penis protezlerinin, her hastanın penis uzunluğu ve çapına göre değişen boyutları vardır.
Penis protezleri son ama kesin çaredir. İktidarsızlık sorununu % 95 oranında çözer.

Ömür boyu tedavi sağlar ve geri dönüşü yoktur. Artık başka bir tedavi uygulanamaz. Gerçi buna gerek de kalmaz. Nadir durumlarda, protezlerde bir problem çıksa bile yenisi de aynı başarıyla yerleştirilebilir. Üretici firmalar tarafından protezlere ömür boyu garanti verilmektedir. Bu nedenle protezi takan kişi ekstra bir durum olmadığı sürece ömür boyu kullanabiliyor.

Kimlere Takılır :
Penil protezler, diğer iktidarsızlık tedavilerinden yeterli sonuç alınamayan veya hastanın beklentilerinin karşılanamadığı durumlarda uygulanır. 

Penil protez takıldıktan sonraki cinsel hayatlarında hiçbir şekilde sertleşme sorunu yaşamayacaklar ve yaşlılık döneminde de performansları aynı şekilde sürecektir.

Protez Çeşitleri :

İki ana tip protez mevcuttur:

1."Bükülebilir" protezler,
2."Şişirilebilir" protezler.

Şişirilebilir protezler iki veya üç parçalı olabilir.

Her cins protez cinsel ilişki için gerekli sertliği sağlar. Farkları penis inik durumda olduğu zaman belirlidir.

Şişirilebilir protezler, inik ve yumuşak durumdayken, basit bir dokunmayla anlaşılması zordur. Sertleştiği durumlarda da, elle iyice incelemeden anlamak kolay değildir.

Hasta özellikle psikolojik olarak, penisin doğal durumuna yakın olmasını çok önemsiyorsa, şişirilebilir protezler daha uygundur. Şişirilebilir protezler, basit bükülebilir protezlerinin 3-4 katı fiyatınadır.

Ancak kişinin fiziksel durumu şişirebilir tipi uygulamaya yeterli olmayabilir. Örneğin elini rahat kullanamayan pompalı protezi şişiremez. Çok şişman bir kişi pompalı ve düğmeli protezi kullanamayabilir." Bükülebilir "  tip Penil Protez


2  parçalı  " Şişirilebilir "  tip Penil Protez


3  parçalı  " Şişirilebilir "  tip Penil Protez

Meni Boşalması :
Cinsel ilişki sırasında orgazm ve meninin boşalması normal bir şekilde gerçekleşir. Böylece hastalar hem doğal yoldan zevk alırlar, hem de spermin boşalması sağlanır. İstenirse, çocuk sahibi olabilirler.

Yaş :
Penis protezinde yaş sınırı yoktur. Ciddi fiziksel sorunları olan ve başka bir çare bulunamayan 18-20 yaşındaki bir hastaya bile takılabileceği gibi, genel durumu iyi olan çok ileri yaştaki hastalara da takılabilir.

Risk :
Enfeksiyon en önemli problem olabilir fakat ameliyat sonrası bakım ve koruyucu tedaviye dikkat edildiği sürece, genelde önemli bir sorun oluşmaz. Bünyesi çok hassas olanlarda, allerji olayına nadiren rastlanabilir.

Partner :
Ameliyatla penis içine yerleştirilen protez ve mekanizma tamamen cildin içinde olduğu için dışarıdan bakınca belli olmaz. Böylece hastanın eşi için itici bir görüntü oluşmaz.

Hatta, bazı tip protezler basit bir dokunmayla anlaşılamaz. Yine de eşinden gizli taktırmak isteyenlere, mecbur kalmadıkça, önerilmez.

Penil protez kullanımında, erkek için hiçbir hazırlık ve zorluk olmadan çiftlerin ilişkiye girmeleri mümkün olabilir. Ancak özellikle kadın için, ilişki öncesi romantik bir hazırlık dönemi yaşanması önerilir.

Bu tedavi sonucu hastalar, her zaman gençlik dönemine benzer kalitede sertleşmelere sahip olurlar. Cinsel ilişkiyi, sertleşme olup olmayacağı kaygısından uzak, başarıyla gerçekleştirebilirler. Bu durumda eşle daha rahat bir uyum sağlanacaktır.  

SONUÇ :
Penil protez ameliyatları çok sık yapılmaktadır ve sonuçları oldukça iyidir. Eşlerin mutluluğu da oldukça fazladır. Protez takılmasından korkulmamalıdır.

Sertleşme konusunda yaşanılan her türlü sorunda mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır ve aslında bu rahatsızlığın çok yaygın olduğu ve utanılacak bir durum olmadığı bilinmelidir.
Tedavi konusunda devamlı aşamalar yapılmakta ve her türlü sertleşme sorununun tedavisi mümkün olmaktadır.


Priapism

Uzun süre devam eden ağrılı penis ereksiyonudur. Kişi istese bile sertleşme sonlanmaz.

Cinsel ilişkiden sonra penisin inmemesi şeklinde olabileceği gibi, cinsel uyarılma ile ilgili bir durum olmadan da görülebilir.

4 saatten fazla sürerse, peniste birikmiş olan kanın mutlaka bir müdahale ile boşaltılması gerekir. Aksi halde kalıcı sertleşme bozukluğu oluşur.

Yenidoğan bebekler dahil her erkekte görülebilir. Birçok hastada neden saptanamaz. Çocuklarda bazı kan hastalıklarına ve nadiren tümörlere bağlı olarak görülür. En sık 5-10 yaşları arasında rastlanır. Erişkinlerde ise 20 ila 50 yaşları arasında daha fazla görülür. Sıklıkla ilaçlara bağlı olarak bazen de aşırı alkol tüketimi sonucu meydana gelir.


Peyronie Hastalığı

İlk olarak Fransız doktor Peyronie tarafından tarif edilen bu hastalık, penis içindeki haznelerin etrafını saran dokunun bir kısmında sertleşme ve plak oluşmasıdır. Ortalama 50 yaş civarında başlar.

Peyronie hastalığı daha sık ve daha değişik pozisyonlarda cinsel ilişkiye girenlerde daha çok rastlanır. Deyim yerindeyse " ihtiyar delikanlılar "da görülür.

Belirtiler :
- Ereksiyonla ağrı
- Peniste eğrilme
- Penis boyunda kısalma
- Peniste bir sertlik bölgesi (genelde üst tarafta)
- Sertleşme bozukluğu

Hastalık iki dönemden oluşur. Birinci dönem ağrılı ereksiyonların olabildiği ve penisin eğriliğinin arttığı dönemdir. İlk dönem genellikle 6 ila 18 ay sürer. Bu süre sonunda hastalık bazen düzelmeye doğru da gidebilir. İkinci dönemde ise hastalığın durumu belli olmuştur. Artık penisin durum pek değişmez.

Tedavi :
Pek çok hastada önemli bir problemin olmadığının anlatılması yeterli ve gereklidir.

Ağızdan alınan bazı ilaçlar veya penisteki plak içine iğne ile ilaç uygulaması denenebilir. Bazı hastalarda cerrahi müdahale ile peniste düzeltme gerekir. Ameliyat için ortalama 1 yıl beklenir. Bu sürede hastalığın ilerlemesi (veya gerilemesi) tamamlanır.


Cinsel Bozukluklar / Seksüel Disfonksiyon

Erkeklerde görülen cinsel fonksiyon bozuklukları, psikolojik veya organik / fonksiyonel nedenlere bağlıdır. Zararlı maddeler ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da neden olabilirler.

- Libido Kaybı Cinsel istek azalması / yokluğu
- Ereksiyon Bozuklukları (İktidarsızlık)
- Meni Boşalması (Ejakülasyon) Bozuklukları
- Erken Boşalma
- Geç Boşalma / Zor Boşalma : Genellikle konsantrasyon kaybından olur. Bazı
ilaçlar, fazla alkol alımı da nedenler arasında olabilir.
- Hiç Boşalamama (Anejakülasyon) : Omurilik zedelenmelerinden sonra ve multiple skleroz, şeker hastalığı gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklarda görülebilir. Nadiren de olsa, prostatta meni üretiminin olmadığı durumlarda da boşalma gerçekleşmeyebilir.
- Retrograd Ejakülasyon (Geriye Boşalma) : Meninin penisten dışarı değil de, idrar torbasına doğru geri akmasıdır. Özellikle prostat ameliyatları sonrası görülür. Bazı fonksiyonel nedenleri de olabilir.
- Orgazm Bozuklukları
- Orgazm Olamama (Anorgazmi)
- Ağrılı / Acılı Orgazm ( Menide Yanma)
- Priapism
- Penisin cinsel istek ile ilgisiz olarak, anormal, uzun süren ve ağrılı ereksiyonudur.
- Uzun süre penisin bu durumda kalması peniste hasara neden olur. Acilen tedavi gerekir.


Penis Kırılması

Penis kırılması, sertleşmiş haldeki penisin bir travmaya maruz kalması ile olur. Penisin sertleşmesini sağlayan dokuda yırtılma oluşur. En sık rastlanan durum, cinsel ilişki sırasında kadının üstte olduğu pozisyonda penisin vaginadan çıkmasıdır.

Kırılma nedeniyle peniste şişme, morarma ve ağrı görülebilir. Bazen idrar yolunda da hasar oluşabilir.

Bazı hastalarda cerrahi müdahale gerekmez. Nadir hastalarda sertleşme bozukluğu, ağrılı ereksiyon veya peniste şekil bozukluğu oluşabilir. Çok büyük olmayan yırtıklar dışında, yırtığın dikilmesi tercih edilir. Bu ameliyatın bir an önce yapılması tedavinin sonuçlarını olumlu yönde etkiler.


Erken Boşalma

Giriş:
Erken boşalma, erkek cinsel işlev bozuklukları içinde en sık görülenidir. Öncelikle bilinmesi gereken, birçok erkeğin yaşamlarının kısa bir döneminde de olsa, az sayıda da olsa, bu sorunu yaşadığıdır. Böyle bir problem karşısında, özellikle moral bozukluğu yaşanması, giderek sertleşme bozukluğu dahil cinsel hayatta olumsuzluklara yol açabilir. Sorunu çözmek için bir uzmana danışmak yararlı olacaktır. Bu durumu kontrol altına almak için, partnerin yardımı da gerekebilir.

Pek çok erkek, cinsel yaşamlarının başlangıcında kurdukları cinsel ilişkilerde, özellikle para karşılığı kurulan ilişkilerde kısıtlı sürede, çabuk boşalmaya özendirilir. Çok az genç erkeğin düzenli bir cinsel yaşamı ve boşalma denetiminin öğrenilmesi için uygun bir ortamı olabilir. Uygunsuz koşullar, erkekte erken boşalma problemine yol açabilir. Genellikle erkeğin yaşı ilerleyip, cinsel deneyimi arttıkça, boşalma denetimi kendiliğinden kazanılır.

Bazı erkekler cinsel yaşamlarının ilk başlangıcında daha erken boşalırken gittikçe boşalmayı kontrol ettiklerini ve daha geç boşalmaya başladıklarını, ancak aniden erken boşalmanın bir sorun olarak karşılarına çıktığını belirtmektedir. Bir kısmı ise başlangıçtan beri hep çabuk boşalmaktan şikayet etmektedir.

Tanım:
Erken boşalma, erkeğin cinsel tepkileri normal olan bir eşi tatmin edemeden (orgazm) önce menisinin boşalmasıdır (ejakulasyon). Ancak burada önemli olan, erkeğin ne kadar sürede boşaldığından çok, boşalmanın istediği zamanda olup olmadığıdır. Yaklaşık % 25 oranında görülür.

Erkekte orgazm ve boşalma penis vajinaya girdikten 2-3 dakika sonra olmaktadır. Oysa kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma penis vajinaya girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın sadece penisin vajinaya girmesi ile orgazma ulaşamaz diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Kadınların yaklaşık % 10 u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Bu konuda psikolojik veya ilaç desteği yardımcı olabilir.

Nedenler:
Erken boşalmada birçok faktör rol oynar. Uzun süredir veya hiç cinsel ilişkide bulunmamış olmak, cinsel heyecanı yüksek ve biraz heyecanlı veya tedirgin olmak, bir şekilde hızlı bir cinsel birleşme yaşanması ile erken boşalma riski yükselir. Ayrıca nerede ilişkiye girildiği de çok önemlidir. Rahat olmayan bir ortamda, ilişkiyi aceleye getirilirse erken boşalma olasılığı artar.

Diğer nedenler arasında ise suçluluk duygusu, hastalık kapma korkusu, gebe bırakma tedirginliği, cinsel eğitimsizlik, aşırı isteğin getirdiği şiddetli arzu gibi psikolojik faktörler sayılabilir.

Doğum kontrolu amacıyla dışarı boşalma da, erken boşalmayı tetikleyebilir. Bazen prostat iltihapları (prostatit) gibi cinsel organ rahatsızlıkları da önemli rol oynamaktadır.

Masturbasyon (elle doyum), genellikle kısa zamanda boşalma sağlama amacına yöneliktir.
Tek cinsel etkinliği masturbasyon olan bir erkekte erken boşalmadan söz edilemez. Aşırı sıklıkla masturbasyon, bazı cinsel bozukluklara yol açabilir.

Tedavi:
Erken boşalma, eşlerin biri veya her ikisi için de cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.
Problemin ilaçla tedavisi mümkün olabilir. Ancak esas olan, erkeğin boşalmasını kontrol edebilmeyi öğrenmesidir. Nedenin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, düzenli aralıklarla cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Boşalmayı kontrol etmek için öncelikle cinsel heyecanı yatıştırmak ve sakinleşmek gelir.
Esas büyük cinsel organın, iki bacak arasında değil de iki kulak arasında yer aldığı sözü, pek yanlış sayılmaz.

Krem veya spreyler lokal uyuşturucu etkisi ile boşalmayı geciktirmekten çok penisin duyarlığını azalttığı için, temastan duyulan cinsel zevki azaltmaktadır. Bu lokal uyuşturucu maddeler cinsel birleşme esnasında vajina duvarından emilerek bu dokuların hassasiyetini azalttıklarından, kadının orgazm olmasında gecikmeye yol açmakta ve sorunu adeta pekiştirmektedir. Bu yüzden bu tür sprey ve kremler tıbbi pratikte çok yaygın kullanım alanı bulmamaktadır.

Erken boşalmayı engellemek için bazı haplar kullanılabilir. Bir üroloji uzmanının gerekli muayene ve tetkikleri sonrası, bu ilaçların dozlarının kişiye göre uyarlanması gereklidir.

Prezervatif kullanımı, penisteki duyarlılığı ve aşırı uyarılmayı azaltabildiğinden, ayrıca bebelik korkusunun ve cinsel hastalık tedirginliğinin olmaması da, bir oranda yardımcı olabilir.
Cinsel ilişki sırasında, partnerin konsantrasyonunu bozmadan, başka şeyler düşünmek veya dikkati cinsellik üzerinde yoğunlaştırmamak yararlı olabilir. Derin nefesler alıp sakinleşmeye çalışmak bir oranda çözüm getirebilir.
İlişki öncesinde ve sırasında, zihnen ve bedenen gevşemek, sakinleşmek önemlidir. İlişki öncesi az miktarda alkol alınması da rahatlamaya yardımcı olabilir. Ortam ve zaman, uygun ve rahat olmalıdır.

Tüm bunlar haricinde, partnerin yardımıyla uygulanabilecek bazı metodlar vardır:

- Sıkıştırma Tekniği: Boşalma çok yaklaştığı anda penisin başı, sertliğin bir kısmı kayboluncaya dek sıkılır.

- Dur-Başla Tekniği : Bu teknikte 3 kez ardı ardına boşalma olasıya kadar erkek uyarılır, ancak boşalma olmadan hemen önce cinsel uyarı kesilir. Dördüncü denemede ise boşalmaya izin verilir. Haftada birkaç kere, erkek boşalmasını kontrol edene dek tekrarlanır.

- Cinsel Pozisyon : Daha sonraki aşamalarda kadının üstte olduğu ve erkeğin çok hareketli olmadığı pozisyonlarda kontrol daha kolay olur. Erkeğin üstte olduğu klasik cinsel birleşme pozisyonu boşalmanın geciktirilmesi için elverişli bir pozisyon değildir.

- Psikolojik Tedavi : Erken boşalmanın belirgin veya örtülü ruhsal bozukluktan kaynaklandığı durumlarda uygulanabilir. Bu durumlarda, partnerin yardımı ile iyi niyetli ve sabırlı yaklaşımı şarttır.


Yaşlılıkta Cinsel Hayat

Seksin yaşı var mıdır?

Hayır. Her yaşta ve genel vücut performansına uygun olmak kaydıyla seks yapılabilir.

Prostat ameliyatından sonra erkeğin cinsel hayatı biter mi?

Hayır. Cinsel yaşam ameliyattan önceki gibi devam edebilir. Ameliyattan sonra, erkeklerin sadece çocuk sahibi olması mümkün değildir.

Andropozda seks isteği her zaman azalır mı?

Hayır. Böyle kesin bir şey söylenemez. Belki biraz performans azalması görülür ama andropoz, menopoz kadar belirgin çizgilere sahip değildir.

İleri yaşlarda da çiftler seks yapmalı mı?

Evet. Yalnız dikkat edilmesi gereken nokta, sağlık sorunu yaratacak kadar sınırların zorlanmamasıdır.

İleri yaşta cinsel hayatını hareketlendirmek için yardımcı vitamin ya da seks gücünü artırıcı ilaçlar alınabilir mi?

Bu tür ilaçlar tedavi edilmesi gereken bir hastalık veya gerekli bir durum varsa rahatlıkla ve güvenle kullanılır.

Anti-aging'in seks hayatının bir etkisi var mı?

Az da olsa olumlu bir etki beklenebilir. Bunun nedeni de genellikle insanın kendini daha iyi hissetmesi sonucu olan, psikolojik açıdan olumlu bir etkidir.

Doğrusu ne kadar sürelerle seks yapmaktır?

Seks yapmanın belli bir doğru süresi yoktur. Bu kişiden kişiye, çiftten çifte değişir. Cinsel olarak en aktif zamanlarda, haftada ortalama 2 ila 5 kez arası seks yapma olağan sayılabilir. Zaman ilerledikçe daha seyrekleşmesi ve ayda 2-3'e kadar düşmesi normaldir.

Seks hayatının aktif olması yaşam süresini uzatır mı?

Seks hayatının aktif olması, insanın sağlıklı olduğunun göstergelerinden biridir. Yani durum aslında tam tersidir. Sağlıklı insanlar daha uzun yaşarlar ve genelde seks yaşamları da daha aktiftir.